Confused

Ok. Medger att jag var lite berusad när vi gick hem. Eller lite mer kanske. Jag, Per och Ragge hade varit på en mycket trevlig middag på Vapiano i Sthlm. Såg denna skylt när vi vandrade hem i nattens mörker och har funderat länge. Precis bredvid skylten så stog automaten med informationstavlan på bilden. Kan ni hjälpa mig? När får man parkera och när ska man betala?

5 kommentarer till ”Confused

  • Märket anger förbud mot att parkera fordon.
    Angivelsen gäller på den sida av vägen där märket är uppsatt. Angivelsen börjar gälla där märket satts upp och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut, till nästa korsning med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett motsvarande märke med tilläggstavla T11, utsträckning, med nedåtriktad pil, har satts upp. Om en annan bestämmelse gäller på en kortare sträcka gäller angivelsen på nytt efter sträckans slut utan att det upprepas. Angivelsen gäller också på nytt utan att märket satts upp igen i det fall en parkeringsplats anordnats vid sidan av körbanan.
    Märket anger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen, om inte detta tydligt framgår av märkets placering eller anges på en tilläggstavla. Om angivelsen endast gäller för ett visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp anges det på en tilläggstavla.

    Blev du klokare nu??? Tror att det hade varit bättre med ett stoppförbud…ha ha! Ha de//L

  • Jag tog ju ”nyss” körkort så tillåt mig: Förbudet mot parkering gäller (alltid) EFTER skylten annars finns en tilläggsskylt med en pil, som pekar neråt. Det som står på tavlan gäller alltså innan man kommer fram till parkeringsförbuds-skylten, då blir det inte så invecklat, eller? Pöss på er//K 😉

  • Det är parkeringsförbud mellan 9-17 och onsdagar 0-6. De som krånglar till det är att de glömt att tabort texten 9-17 när de satte upp automaten för betalning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *